overeno
Zadejte hledaný výraz
AKCE - získejte 14% slevu na nákup produktu GYNELLA Flora.

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí

Obecné informace

Společnost HEATON k. s. respektuje vaše právo na ochranu soukromí. Tyto zásady Vás seznamují s možným typem informací, které můžeme na našich webových stránkách shromažďovat a způsob, jakým tyto informace můžeme použít. Tyto zásady můžeme nepravidelně měnit, proto prosím, kontrolujte jejich aktuálnost. Používáním tohoto webu nebo poskytnutím osobních informací dáváte souhlas s podmínkami těchto zásad.

Shromažďování a využití osobních údajů       

Osobní informace mohou představovat např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Naše webové stránky můžete obecně navštěvovat, aniž byste zde uváděli jakékoli své osobní údaje. V některých případech vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu. Tímto účelem může být například to, abychom vám mohli zaslat Vámi požadované informace. Pokud bychom vaše osobní údaje chtěli použít k jinému účelu, budeme vás o tom neprodleně informovat již při zadávání těchto údajů. Poskytnutím těchto údajů dáváte svůj souhlas s použitím a zpřístupněním svých osobních údajů k uvedenému účelu.

Poskytování informací

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem nebo třetím stranám pro naše obchodní či marketingové účely, nebo účely v souvislosti s webovými stránkami. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, nebude-li to nutné ke splnění vašeho požadavku nebo k souvisejícímu účelu; nikdy nebudeme prodávat, převádět ani poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám pro jejich marketingové účely.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies

Všeobecné informace

Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Naše webové stránky můžete za normálních okolností navštěvovat bez nutnosti nám poskytovat jakékoliv osobní údaje. V některých případech Vás však můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů ke konkrétnímu účelu, například proto, abychom Vám mohli zaslat požadované informace. Za tímto účelem se, prosím, důkladně seznamte s textem souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je uveden níže, a se kterým je třeba, abyste vyjádřili souhlas, přejete-li si, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje za podmínek v něm uvedených.

Souhlas se zpracováním OÚ

Vyplněním a odesláním příslušného registračního formuláře, případně přihlášením se prostřednictví aplikace nebo na webových stránkách Facebook v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění (zák. o zpracování osobních údajů, dále jen „Zákon“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění (zákon o některých službách informační společnosti) dáváte souhlas s tím, aby společnost HEATON k. s., se sídlem Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4 (dále jen „Správce“) zpracovávala Vámi ve formulářích uvedené osobní údaje pro:

  1. marketingové účely správce – zejména zasílání pravidelného informačního newsletteru, reklamních sdělení týkajících se nabízení vlastních výrobků a služeb, zasílání informací o organizovaných akcích, službách a kontaktování při provádění průzkumu trhu a marketingového výzkumu. Kontaktování je prováděno osobní návštěvou, elektronickou poštou nebo telefonicky;
  2. účel analýzy osobních údajů, který umožňuje zejména přímý kontakt s konkrétními klienty (tzv. direct mailing).

Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji dobrovolně na dobu neurčitou ode dne jeho udělení, resp. do doby než tento souhlas odvolám. Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuté svobodně.

Osobními údaji se rozumí informace obsažené v tomto formuláři, zejména: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa pracoviště.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých zákonných práv na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, na výmaz a přenositelnost mých osobních údajů, možnosti požadovat omezení zpracování a vznášet námitky proti zpracování, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat. Beru rovněž na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Tato svá práva mohu vykonat zasláním e-mailu na adresu: info@heaton.cz, kontaktováním našeho zákaznického servisu na +420 242 428 690 nebo zasláním písemné žádosti na adresu Správce.

Zároveň beru na vědomí a souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu budou Správcem zpracovány a uchovávány manuálně i automaticky prostřednictvím vlastních pověřených zaměstnanců, případně prostřednictvím třetích osob (např. externích smluvních partnerů a zpracovatelů osobních údajů), jejichž aktuální seznam bude zveřejněn na internetových stránkách Správce.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s podrobnostmi o zpracování osobních údajů uvedených v Zásadách zpracování osobní údajů. V případě pochybností o dodržování těchto svých práv Správcem se mohu obrátit na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o nápravu.

Zároveň prohlašuji, že Osobní údaje, které jsem uvedl(a) pro registraci, jsou pravdivé a že se týkají mé osoby.

Využití OÚ pro marketingové účely třetích stran

Za žádných okolností nebudeme předávat, převádět ani poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám k jejich marketingovým účelům.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat nebo tyto údaje aktualizovat, kontaktujte nás, prosím, na emailu info@heaton.cz. Prosíme o pochopení, že aktualizace či výmaz údajů může nějakou dobu trvat.

Soubory cookie

Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ (v překladu „sušenky“) jsou malé textové soubory, které internetové stránky ve Vašem zařízení vytvoří v momentě, kdy na ní vstoupíte. Jsou vytvořeny proto, že navštívená stránka nemá žádnou vlastní paměť a soubory „cookies“ umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat.

Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Váš internetový prohlížeč je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Námi užívané soubory „cookies“ jsou pouze dočasné a z Vašeho zařízení se samy vymažou po zavření internetového prohlížeče. Soubory „cookies“ není možné spojit s konkrétním uživatelem.

Pomocí souborů „cookies“ dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto internetových stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům. „Cookies“ nám pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto internetových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy “ Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

Zabezpečení a přesnost

Přesnosti a zabezpečení vašich osobních údajů přikládáme důležitost, a proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Přístup k těmto informacím mají výhradně oprávnění administrativní pracovníci. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a přejete si tyto údaje z našich záznamů vymazat, nebo tyto údaje aktualizovat, použijte prosím naši webovou stránku „Upozornění“. Aktualizace informací může nějakou dobu trvat.

Přenosy

Veškeré osobní údaje, které shromáždíme, budou uloženy v zemi, ve které byly tyto informace získány. Osobní údaje shromážděné v zemích Evropské Unie („EU“) nebudou bez vašeho souhlasu přenášeny mimo země EU.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás na info@heaton.cz.

X
Nastavení cookies
Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a nelze je deaktivovat.
Analytické cookies
Slouží především pro sběr dat ohledně chování na webu (typicky Google Analytics).
Reklamní cookies
Slouží hlavně pro remarketing (typicky Google Ads).
Personalizační cookies
Slouží pro pokročilou analytiku a personalizaci obsahu.