overeno
Zadejte hledaný výraz

Protecția datelor cu caracter personal

Protecția vieții private

Informații generale

Societatea în comandită HEATON k. s. vă respectă dreptul dumneavoastră la protecția vieții private. Prin aceste principii vă facem cunoscute prin tipul de informații posibile pe care le putem colecta pe site-ul nostru și modul prin care putem folosi aceste informații. Aceste principii le putem schimba din când în când, de aceea vă rugăm să verificați actualizarea lor. Prin folosirea acestui site sau prin furnizarea informațiilor cu caracter personal vă dați consimțământul privind condițiile acestor principii.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal     

Informațiile cu caracter personal pot reprezenta, spre exemplu, numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Site-ul nostru îl puteți accesa, în general, fără a vă introduce orice fel de date ale dumneavoastră, cu caracter personal. Însă, în unele situații, vă putem solicita furnizarea datelor cu caracter personal, într-un scop concret. Acest scop poate fi, spre exemplu, pentru a vă putea trimite informațiile solicitate. Dacă am vrea să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în alt scop, vă vom informa imediat, chiar la introducerea acestor date. Prin furnizarea acestor date vă dați consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea și punerea la dispoziție a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul menționat.

Furnizarea informațiilor

Datele Dumneavoastră cu caracter personal le putem furniza societăților noastre asociate sau terților în scopurile noastre comerciale sau de marketing, sau în scopurile legate de site. Fără consimțământul dumneavoastră expres nu vom plasa, transfera și nici furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, terților, dacă nu va fi necesar pentru îndeplinirea cerinței dumneavoastră sau pentru scopul aferent; niciodată nu vom plasa, transfera și nici furniza terților, datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile lor de marketing.

Declarația privind protecția datelor cu caracter personal și utilizarea fișierelor cookies

Informații generale

Vă respectăm dreptul Dumneavoastră la protecția vieții private. Puteți accesa site-ul nostru în mod normal, fără necesitatea de a ne furniza orice fel de date cu caracter personal. Însă, în unele situații, vă putem solicita furnizarea datelor cu caracter personal, într-un scop concret, spre exemplu, pentru a vă putea trimite informațiile solicitate. În acest scop, vă rugăm să luați cunoștință temeinic de textul consimțământului pentru procesarea datelor cu caracter personal care este redat mai jos și pentru care trebuie să vă exprimați consimțământul, dacă doriți să vă procesăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile menționate în acesta.

Consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare corespunzător, sau prin înregistrarea în aplicație sau pe pagina Facebook, în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) nr. 679/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, numit în continuare GDPR ), al legii Nr. 110/2019 Sb. /M.O./ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, numită in continuare „Legea” și al legii nr. 480/2004 Sb. /M.O./, astfel cum a fost modificată (legea privind unele servicii ale societății informaționale), îmi dau consimțământul pentru ca societatea în comandită HEATON k. s., cu sediul social în Str. Na Pankráci Nr. 14, codul poștal 140 00, Praga 4 (denumită în continuare „Administratorul“) să proceseze datele mele cu caracter personal, introduse în acest formular în:

  1. scopurile de marketing ale administratorului – în special, trimiterea newsletter-ului informațional periodic, a mesajelor de publicitate referitoare la oferta de produse și servicii proprii, trimiterea informațiilor privind campaniile de organizare, serviciile și contactarea pentru efectuarea prospectării pieței și a cercetării de marketing. Contactarea se face prin vizita personală, poșta electronică sau telefonic;
  2. scopul analizei datelor cu caracter personal care permite, în special, primul contact cu clienții, concret (așa-numitul direct mailing).

Acest consimțământ pentru procesarea datelor mele cu caracter personal îl dau benevol, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data acordării lui, resp. până la data când voi revoca acest consimțământ. Declar că informațiile furnizate de mine sunt adevărate și sunt acordate liber-consimțit.

Prin date cu caracter personal se înțeleg informațiile cuprinse în acest formular, în special: prenumele, numele, telefonul, adresa de e-mail, adresa locului de muncă.

Declar că sunt conștient de drepturile mele privind accesul la datele mele cu caracter personal, corectarea erorilor și a inexactităților, ștergerea și transferabilitatea datelor mele cu caracter personal, posibilitățile de a solicita limitarea procesării și de a ridica obiecții împotriva procesării, precum și posibilitățile de a revoca oricând acest consimțământ. Iau de asemenea la cunoștință faptul că prin revocarea consimțământului meu nu se aduce atingere legalității procesării care rezultă din consimțământul care a fost dat înainte de revocarea lui.

Aceste drepturi ale dumneavoastră se pot exercita prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@heaton.cz, prin contactarea serviciului nostru pentru clienți la numărul +420 242 428 690 sau prin trimiterea în scris a cererii pe adresa Administratorului.

Totodată, iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că datele cu caracter personal furnizate de mine în acest formular, în scopul menționat mai sus și pentru perioada menționată mai sus vor fi procesate de Administrator și stocate manual și automat prin intermediul propriilor angajați autorizați, eventual prin intermediul terților (spre exemplu, al partenerilor contractuali externi și al procesatorilor de date cu caracter personal), a căror listă actualizată va fi publicată pe site-ul Administratorului.

Declar că am luat cunoștință de detaliile privind procesarea datelor cu caracter personal menționate în Principiile de procesare a datelor cu caracter personal. În cazul în care există îndoieli privind respectarea acestor drepturi de către Administrator, pot să mă adresez Administratorului sau direct Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal, cu o cerere de recursiune.

Totodată, declar că Datele cu caracter personal pe care le-am introdus pentru înregistrare sunt adevărate și privesc persoana mea.

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru scopurile de marketing ale terților

În niciun caz nu vom plasa, transmite și nici furniza datele Dumneavoastră cu caracter personal terților, în scopurile lor de marketing.

Siguranța și exactitatea datelor cu caracter personal

Siguranța, dar și exactitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante pentru noi. De aceea am implementat procedurile fizice și electronice pentru garantarea lor. Accesul la aceste date îl are exclusiv personalul administrativ autorizat. Dacă ne-ați furnizat datele cu caracter personal și doriți ca aceste date să se șteargă din înregistrările noastre sau să se actualizeze aceste date, vă rugăm să ne contactați pe e-mail-ul: info@heaton.cz. Vă rugăm să fiți înțelegători că actualizarea sau ștergerea datelor pot să dureze o anumită perioadă de timp.

Fișierele cookie

Pe acest site folosim fișierele „cookies” pentru a oferi vizitatorilor o comoditate mai mare în consultarea lor. Fișierele „cookies” (în traducere, „biscuiți”) sunt fișiere text mici care se generează  în unitatea dumneavoastră, în momentul în care intrați pe site.

Sunt generate pentru că site-ul vizitat nu are nicio memorie proprie și  fișierele „cookies” permit unității Dumneavoastră să îi amintească faptul că în trecut ați mai accesat site-ul și totodată, permit printre altele să țină minte și setarea Dumneavoastră, datorită căreia nu mai trebuie să vă înregistrați permanent.

Fișierul „cookies” nu se poate copia în sine și trimite pe rețeaua Internet. Însă, Browserul Dumneavoastră de Internet, la fiecare accesare îl trimite site-ului căruia îi aparține și apoi  și acesta se afișează în Browserul de Internet din setarea Dumneavoastră. Fișierele „cookies”  folosite de noi sunt doar temporare și se șterg de la sine din unitatea dumneavoastră, după închiderea browserului de Internet. Fișierele „cookies” nu se pot asocia cu un utilizator concret.

Cu ajutorul fișierelor „cookies” putem în general să înregistrăm și datele statistice privind comportamentul vizitatorului pe acest site. Datorită acestui fapt, le putem adapta intereselor și cerințelor Dumneavoastră. „Cookies” ne ajută în identificarea părții populare sau cu probleme a acestui site, însă nu se pot asocia cu utilizatorul concret. Fișierele „cookies” le folosim în continuare și pentru scopurile Dumneavoastră de autentificare, deci, pentru ca, prin intermediul lor, să eliminăm necesitatea de introducere a datelor de identificare privind persoana Dumneavoastră,  la fiecare intrare ulterioară a Dumneavoastră pe site. Le folosim totodată și pentru scopurile adaptării site-ului, în conformitate cu cerințele Dumneavoastră, deci, spre exemplu, pentru ca site-ul să vă fie în continuare afișat în limba selectată de Dumneavoastră sau într-o anumită prezentare grafică

Bineînțeles că puteți consulta acest site fără ajutorul fișierelor „cookies”, însă, este posibil ca unele funcționalități ale acestuia să fie limitate și se reduce confortul de utilizare. Majoritatea browserelor acceptă automat aceste fișierele, însă, stocarea lor se poate împiedica, astfel încât, în setările browserului selectați opțiunea de „nu accept cookies”. Fișierele „cookies” care s-au stocat deja în unitatea Dumneavoastră le puteți șterge oricând. Setarea exactă a acestei funcții o aflați cu ajutorul opțiunii de „ajutor” din browserul Dumneavoastră.

Prin utilizarea site-ului vă exprimați consimțământul pentru utilizarea fișierelor „cookies” în modul menționat mai sus.

Securitatea și exactitatea

Acordăm importanță exactității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și de aceea am implementat procedurile fizice și electronice pentru garantarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Personalul administrativ autorizat are acces exclusiv la aceste informații. Dacă ne-ați furnizat date cu caracter personal și doriți să ștergeți aceste date din înregistrările noastre, sau să actualizați aceste date, vă rog să folosiți opțiunea „Avertisment” de pe site-ul nostru. Actualizarea informațiilor poate să dureze o anumită perioadă de timp.

Transferurile

Toate datele cu caracter personal pe care le colectăm, vor fi stocate în țara în care au fost obținute aceste informații. Datele cu caracter personal colectate în țările Uniunii Europene („UE”) nu vor fi transferate în afara țării UE, fără consimțământul dumneavoastră.

Contactați-ne

Aveți vreo întrebare?  Contactați-ne pe adresa de e-mail: info@heaton.cz.